Kontakt

Spółka Kupiecka "Stary Kleparz" Spółka z o. o.
Rynek Kleparski 20
31-150 Kraków
tel. 0-12-634 15 32
e-mail: biuro@starykleparz.com
NIP 676-005-69-08
REGON 351020054
Kapitał zakładowy 102 200 zł Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000044981
Spółka Kupiecka "Stary Kleparz" Sp. z o.o
Rynek Kleparski 20 31-150 Kraków
tel. 0-12-634 15 32
e-mail: biuro@starykleparz.com